• /´gʌvənə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kẻ thống trị
  the governors and the governed
  kẻ thống trị và những người bị trị
  Thống sử, thủ hiến, thống đốc
  the governor of Alabama State
  thống đốc bang A-la-ba-ma
  Uỷ viên hội đồng quản trị (một trường học, một bệnh viện...)
  Thủ lĩnh; chủ
  Cha, bố
  (kỹ thuật), (vật lý) máy điều chỉnh, máy điều tốc

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  điều chỉnh [bộ điều chỉnh]

  Cơ - Điện tử

  Bộ điều chỉnh, van điều chỉnh

  Ô tô

  cụm điều chỉnh

  Giải thích VN: Là một cơ cấu có tác dụng điều chỉnh hay kiểm soát các cơ cấu khác.

  Toán & tin

  (điều khiển học ) [bộ, cái] điều khiển, cái ổn định
  speed governor
  bộ điều chỉnh tốc độ

  Điện lạnh

  máy điều tốc

  Kỹ thuật chung

  bộ điều hành
  bộ điều khiển
  governor driving rack
  bộ điều khiển thanh răng
  bộ điều chỉnh
  ball governor
  bộ điều chỉnh ly tâm
  gas pressure governor
  bộ điều chỉnh áp lực khí
  hydraulic governor
  bộ điều chỉnh thủy lực
  load governor
  bộ điều chỉnh phụ tải
  load governor
  bộ điều chỉnh tải trọng
  power governor
  bộ điều chỉnh công suất
  pressure governor
  bộ điều chỉnh áp suất
  pump governor
  bộ điều chỉnh bơm
  speed governor
  bộ điều chỉnh tốc độ
  speed governor
  bộ điều chỉnh tốc lực
  spring governor
  bộ điều chỉnh lò xo
  steam governor
  bộ điều chỉnh hơi nước
  venturi governor
  bộ điều chỉnh venturi
  weight governor
  bộ điều chỉnh phụ tải
  bộ điều tốc
  ball governor
  bộ điều tốc Watt
  centrifugal governor
  bộ điều tốc ly tâm
  engine speed governor
  bộ điều tốc của động cơ
  turbine governor
  bộ điều tốc tuabin
  cái điều chỉnh
  cấu điều chỉnh
  van điều chỉnh
  flow governor
  van điều chỉnh dòng chảy
  suction-type governor
  van điều chỉnh kiểu hút
  van điều tiết

  Kinh tế

  viên chức chính phủ đứng đầu một địa phương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X