• /´impiəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không tín ngưỡng, không kính Chúa, nghịch đạo
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) bất kính, bất hiếu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X