• Hóa học & vật liệu

  phần chưng cất dầu thắp
  phần chưng cất parafin
  sản phẩm chưng cất từ parafin

  Giải thích EN: A distilled petroleum fraction that, when cooled, consists of a mixture of crystalline wax and oil. Giải thích VN: Phần chiết của dầu chưng cất khi nguội, chứa hỗn hợp của sáp và dầu kết tinh.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X