• /pə´roukiəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) xã; (thuộc) nhà thờ xứ, giáo xứ
  (nghĩa bóng) có tính chất địa phương, hạn chế trong phạm vi địa phương nhỏ hẹp (công việc...); thiển cận
  parochia school
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trường cấp 2 - 3 (của một tổ chức (tôn giáo))


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  broad , liberal , unrestricted

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X