• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Miếng đỡ, miếng gạt
  Động tác gạt đỡ, động tác tránh né (trong môn đánh kiếm, đánh bốc)

  Ngoại động từ ( parried)

  Né, tránh, đỡ, gạt (cú đấm, cú đánh...)
  (nghĩa bóng) tránh khéo, lẩn tránh, đánh trống lảng
  to parry an awkward question
  lẩn tránh một câu hỏi hốc búa

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  deal with , face , meet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X