• /ʃə:k/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Chuồn, trốn, lẩn tránh, trốn tránh (việc, trách nhiệm...) vì lười, nhát
  to shirk school
  trốn học
  to shirk work
  trốn việc
  to shirk a question
  lẩn tránh một vấn đề

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  do , face , meet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X