• Toán & tin

    lập trình một phần

    Giải thích EN: 1. manual programming that converts the planning and specification of the sequence of steps for a process into a written program.manual programming that converts the planning and specification of the sequence of steps for a process into a written program.2. computer-assisted programming that converts written instructions into block instructions for a control system.computer-assisted programming that converts written instructions into block instructions for a control system. Giải thích VN: 1. Sự lập trình cụ thể chuyển đổi kế hoạch và các thông số của chuỗi các bước cho một quy trình sang một chương trình viết 2. lập trình có sự hỗ trợ của máy tính chuyển đổi các hướng dẫn viết sang hướng dẫn cụ thể cho một hệ thống điều khiển.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X