• /´pɔ:pə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người nghèo túng, người cùng khổ
  he died a pauper
  ông ta đã chết trong nghèo túng
  Người nghèo được hưởng cứu tế; (sử học) người được hưởng cứu tế theo luật định
  indoor pauper
  người nghèo được bệnh viện nhận chữa nội trú
  outdoor pauper
  người nghèo được bệnh viện nhận chữa ngoại trú

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bần cùng

  Kinh tế

  bần dân
  cùng dân
  dân nghèo

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  rich , wealthy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X