• BrE /'ɪndɔ:(r)/
  NAmE /'ɪndɔ:r/

  Thông dụng

  Tính từ

  Trong nhà
  indoor games
  các môn thi đấu trong nhà

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bên trong
  indoor insulation
  sự cách điện bên trong
  indoor wiring
  sự đi dây bên trong
  indoor wiring
  sự mắc mạch bên trong
  zonal indoor water-supply system
  hệ (thống) cấp nước bên trong vùng
  trong nhà
  indoor aerial
  ăng ten trong (nhà)
  indoor air conditions
  trạng thái không khí trong nhà
  indoor air quality
  chất lượng không khí trong nhà
  indoor antenna
  ăng ten trong nhà
  indoor battery
  bộ làm lạnh trong nhà
  indoor battery
  dàn lạnh trong nhà
  indoor battery
  giàn làm lạnh trong nhà
  indoor blower
  quạt thổi trong nhà
  indoor cable
  cáp trong nhà
  indoor climate
  khí hậu trong nhà
  indoor condenser
  bình ngưng đặt trong nhà
  indoor flow
  dòng chảy phía trong nhà
  indoor installation
  thiết bị trong nhà
  indoor insulation
  sự cách điện trong nhà
  indoor lighting
  chiếu sáng trong nhà
  indoor lighting
  sự chiếu sáng trong nhà
  indoor neon voltage detector stick
  bút thử điện đèn nêon dùng trong nhà
  Indoor Radio Propagation Installation Support (IRIS)
  hỗ trợ thiết kế truyền sóng vô tuyến trong nhà
  indoor substation
  trạm trong nhà
  indoor swimming pool
  bể bơi trong nhà
  indoor temperature
  nhiệt độ trong nhà
  indoor transformer
  biến áp trong nhà
  indoor type
  kiểu trong nhà
  indoor weather
  khí hậu trong nhà

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X