• (đổi hướng từ Pounds)
  /paund/

  Thông dụng

  Danh từ

  (viết tắt) IP pao (đơn vị (đo lường) trọng lượng, 16 ao xơ theo hệ thống (đo lường) của Anh Mỹ, bằng 0, 454 kg)
  (viết tắt) IP pao (đơn vị (đo lường) trọng lượng, 12 ao xơ theo hệ thống trọng lượng tơ-roi, bằng 0, 373 kg)
  Đồng bảng Anh, pao (như) pound sterling; đồng pao (đơn vị tiền tệ của Síp, Ai cập, Ai len, Ixraen và Manta); ( the pound) giá trị đồng bảng Anh trên thị trường tiền tệ quốc tế
  (săn bắn) thế cùng, đường cùng
  to bring a wild boar into a pound
  dồn con lợn lòi vào thế cùng
  Chỗ nhốt trâu bò lạc (cho đến khi chủ đến xác nhận)
  Chỗ nhốt chó mèo lạc; nơi giam giữ xe (xe bất hợp pháp)
  Dấu thăng

  Ngoại động từ

  Nghiền, giã
  pound crystals (to powder)
  nghiền những tinh thể (thành bột)
  Nện, thụi, thoi (bằng quả đấm); đánh (cái gì) bằng những cú đánh mạnh
  to pound something to pieces
  đập cái gì vỡ tan từng mảnh
  to pound someone into a jelly
  đánh cho ai nhừ tử
  Nhốt (súc vật...) vào bãi rào; nhốt vào trại giam

  Nội động từ

  Đập thình thịch (trái tim..)
  a heart pounding (with fear)
  tim đập thình thịch (vì sợ)
  Kiểm tra trọng lượng tiền đồng (theo trọng lượng đồng bảng Anh)
  ( + at, on, away at) giã, nện, thoi, đập thình lình; (quân sự) nện vào, giã vào, nã oàng oàng vào
  to pound at the door
  đập cửa thình thình
  guns pound away at the enemy's position
  đại bác nã oàng oàng vào vị trí địch
  ( + along, down, up...) chạy rầm rập

  Cấu trúc từ

  (have,want,demand..) one's pound of flesh
  (nghĩa bóng) một đòi hỏi hợp pháp nhưng quá đáng
  Đòi cho kỳ đủ (khăng khăng đòi)
  in for a penny , in for a pound
  như penny
  penny wise pound foolish
  như penny
  pound the beat
  (thông tục) đi ruồng (nhất là cảnh sát)
  a pound of care will not pay a pound of debt
  cẩn tắc vô ưu
  an oz of luck is better than a pound of wisdom
  hay không bằng hên
  chó ngáp phải ruồi
  mèo mù vớ cá rán

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  pao (đơn vị đo trọng lượng của Anh)

  Điện

  cân Anh

  Giải thích VN: Bằng 453 gram 600.

  Đo lường & điều khiển

  cân Anh (= 453 gr 60)

  Điện

  pao

  Giải thích VN: Đơn vị đo khối lượng hệ Anh, bằng 0,4536kg.

  Kỹ thuật chung

  đập
  đồng bảng Anh (đơn vị tiền tệ)
  giã

  Kinh tế

  cân Anh
  đồng bảng
  Egyptian pound
  đồng bảng Ai cập
  floating of the pound
  sự thả nổi đồng bảng Anh
  Gibraltar pound
  đồng bảng Gi-brôn-tơ
  green pound
  đồng bảng xanh
  Lebanese pound
  đồng bảng của Li-Băng
  Lebanese pound
  đồng bảng của libăng
  Maltese pound
  đồng bảng của Man-ta
  pound sterling
  đồng bảng Anh
  rise of the pound
  sự tăng giá đồng bảng Anh
  slump in the pound
  sự sụt giá mạnh của đồng bảng Anh
  Syrian pound
  đồng bảng của Xy-ri
  đồng bảng (đơn vị tiền tệ chính của một số nước)
  pao

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  give up

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X