• /¸ɔ:ltə´geðə/

  Thông dụng

  Phó từ

  Hoàn toàn, đầy đủ
  they are not altogether pleased with this piece of news
  họ không hoàn toàn vui mừng với tin này
  Nhìn chung, nói chung
  I lover her, and she also loves me. Altogether we love each other
  tôi yêu cô ta, và cô ta cũng yêu tôi. Nói chung, chúng tôi yêu nhau
  Cả thảy, tất cả
  How much altogether?
  bao nhiểu cả thảy?

  Danh từ

  ( the altogether) (thông tục) người mẫu khoả thân (để vẽ...); người trần truồng
  in the altogether
  không mặc quần áo, loã lồ, trần truồng


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X