• Hóa học & vật liệu

    đĩa khoan phân phối tốc lực

    Giải thích EN: A perforated plate or screen that is placed across a channel to smooth out a nonuniform velocity profile of turbulent flow in a liquid-liquid extractor. Giải thích VN: Một đĩa được khoan lỗ hoặc một màn đặt ngang một rãnh để điều hòa tốc lực của dòng chảy mạnh trong một máy chiết suất chất lỏng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X