• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  bộ thấm
  cơ cấu thấm
  máy thấm

  Giải thích EN: A membrane device used for separation that allows species to pass from one phase to another. Giải thích VN: Thiết bị dùng để tách loại, có gắn màng, cho phép chất xuyên qua lớp này sang lớp khác.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X