• /´pə:kwizit/

  Thông dụng

  Cách viết khác perkỵ

  Danh từ

  Bổng lộc, tiền thù lao thêm
  Vật hưởng thừa
  Đặc quyền

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X