• /grə´tju:iti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiền tặng cho người đã làm cho mình một việc; tiền thưởng thêm; tiền chè lá; tiền thưởng
  Tiền cấp cho nhân viên khi về hưu

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  dịch vụ miễn phí
  tiền nước
  tiền thuốc diêm (tiền thêm)
  tiền thưởng hưu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X