• /in'sist/

  Thông dụng

  Động từ ( + .on)

  Cứ nhất định; khăng khăng đòi, cố nài, đeo bám, đeo đuổi
  Nhấn đi nhấn lại, nhấn mạnh (một điểm trong lập luận...)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X