• /'autbreik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phun lửa (núi lửa)
  Cơn; sự bộc phát
  an outbreak of anger
  cơn giận, sự nổi xung
  Sự bùng nổ (của chiến tranh...)
  at the outbreak of war
  khi chiến tranh bùng nổ
  Sự nổi dậy, sự bạo động (của quần chúng)
  (địa lý,địa chất) như outcrop

  Nội động từ

  Phun ra, phụt ra
  Bùng nổ

  Cơ khí & công trình

  phần lộ
  sự lộ
  sự phun (núi lửa)

  Hóa học & vật liệu

  sự trồi ra

  Nguồn khác

  Vật lý

  sự phun lửa

  Kỹ thuật chung

  sự bùng nổ
  sự phá vỡ
  sự phun ra
  sự phun trào
  vật chất phun ra
  vết lộ vỉa

  Xây dựng

  lộ [sự lộ]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X