• Hóa học & vật liệu

    bột hàn răng phôtphat

    Giải thích EN: An inorganic adhesive produced by mixing phosphoric acid with oxides or silicates; used in dental work. Giải thích VN: Chất kết dính vô cơ được sản xuất bằng cách trộn lẫn axit phôtphoric với các oxit hoặc silicát sử dụng để hàn răng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X