• (đổi hướng từ Silicates)
  /´silikit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Silicat (hợp chất không tan của silic đioxyt)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  silicat
  alumino-silicate brick
  gạch alumin silicat
  foam silicate
  silicat bọt
  foam silicate concrete
  bê tông silicat bọt
  foam silicate panel
  tấm silicát bọt
  gas-ash silicate
  silicat tro khí
  gas-ash silicate concrete
  bê tông silicat tro tạo khí
  hydrous silicate of magnesia
  hiđro silicat magie
  non-reinforced silicate concrete
  bê tông silicat không cốt
  silicate chemistry
  hóa silicat
  silicate concrete
  bê tông silicat
  silicate disintegration
  sự phân hủy silicat
  silicate formation
  sự tạo silicát
  silicate macadam
  macađam silicat
  silicate of soda
  silicat natri hiđroxit
  silicate-concrete mixture
  hỗn hợp bê tông silícat
  slag silicate concrete
  bê tông xỉ silícat
  sodium silicate
  silicat kiềm
  stiff silicate-concrete mix
  hồn hợp bê tông silicát cứng
  tricalcium silicate
  silicat tricanxic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X