• Kỹ thuật chung

    máy đo tỷ trọng bằng quang điện

    Giải thích EN: A dust-sampling instrument that measures the density or opacity of a thin material by shooting a beam of light through the material and measuring the light transmitted with a photocell and meter. Giải thích VN: Một thiết bị lấy mẫu bụi, nó dùng để đo tỷ trọng của vật liệu mỏng bằng cách bắn một tia ánh sáng qua vật liệu và đo ánh sáng được truyền bằng một pin quang điện và một thước.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X