• /pi´læstə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kiến trúc) trụ bổ tường

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cột áp tường
  pilaster base
  đế cột áp tường
  pilaster capital
  mũ cột áp tường
  pilaster face
  mặt trước cột áp tường
  pilaster side
  mặt bên cột áp tường
  trụ liền tường

  Giải thích EN: A rectangular column that protrudes from and beyond a wall surface, often having a base and capital.

  Giải thích VN: Một cột hình chữ nhật nhô ra khỏi và vượt qua bề mặt tường, thường có đế và đỉnh.

  Kỹ thuật chung

  cột dựa tường
  cột giả

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  alette , anta , column , pier , pillar , post , support

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X