• Hóa học & vật liệu

    giấy bóng bằng chất dẻo

    Giải thích EN: A thin, transparent sheet of plastic that can cling to other substances; used to wrap and store food and for microwave cooking. Giải thích VN: Tấm chất dẻo mỏng, trong suốt có thể dính vào các chất khác, được dùng để gói và bảo quản thực phẩm và khi nấu bằng lò vi sóng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X