• /kliŋ/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Bám vào, dính sát vào, níu lấy
  wet clothes cling to the body
  quần áo ướt dính sát vào người
  clinging dress
  quần áo bó sát vào người
  (nghĩa bóng) bám lấy; trung thành (với); giữ mãi
  to cling to one's friend
  trung thành với bạn
  to cling to one's habit
  giữ mãi một thói quen
  to cling to an idea
  giữ một ý kiến
  to cling on to
  bám chặt lấy, giữ chặt lấy

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bám

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X