• /pluə´ræliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) trạng thái ở số nhiều
  Số lớn, phần đông, đa số (phiếu bầu...)
  a plurality of influences
  một số lớn ảnh hưởng
  a plurality of interests
  một số lớn quyền lợi
  (chính trị) Mỹ đa số dưới 50 phần trăm, đa số tương đối
  Sự kiêm nhiệm nhiều chức vụ (như) pluralism; chức vụ kiêm nhiệm
  (tôn giáo) sự có nhiều lộc thánh; lộc thánh thu được ở nhiều nguồn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  công việc kiêm nhiệm

  Kinh tế

  chức vụ kiêm nhiệm
  đa số tương đối
  sự kiêm nhiệm

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  minority

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X