• Thông dụng

  Danh từ

  Hơi độc, khí độc

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  khí làm nghẹt thở

  Nguồn khác

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  hơi độc

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  khí độc

  Giải thích EN: Any of various toxic gases, such as phosgene or chlorine, especially those used in chemical warfare.

  Giải thích VN: Bất kì loại nào trong vô số khí độc như photgen hoặc clo, đặc biệt là những khí sử dụng trong chiến tranh hóa học.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X