• (đổi hướng từ Polluting)
  /pəˈlut/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm ô uế, làm mất thiêng liêng
  Làm ô nhiễm, làm nhơ bẩn (nước...)
  polluted water
  nước bị ô nhiễm (không dùng được)
  (nghĩa bóng) đầu độc, làm hư hỏng, làm sa đoạ

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  làm bẩn
  làm nhiễm bẩn
  làm ô nhiễm

  Kinh tế

  nhiễm bẩn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  clean , cleanse , purify

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X