• /klenz/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm cho sạch sẽ; làm cho tinh khiết; tẩy, rửa
  to cleanse the blood
  tẩy máu
  to cleanse someone of his sin
  tẩy rửa hết tội lỗi cho ai
  Nạo, vét (cống...)
  (kinh thánh) chữa khỏi (bệnh hủi, phong...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khử bỏ tạp chất
  nạo vét
  làm sạch
  tẩy rửa

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  dirty , soil , spot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X