• /¸pɔli´hi:drəl/

  Thông dụng

  Cách viết khác polyhedric

  Tính từ

  (toán học) nhiều mặt, đa diện
  polyhedral angle
  góc nhiều mặt, góc đa diện

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) hình đa diện
  locally polyhedral
  (hình học )(đại số ) đa diện địa phương

  Xây dựng

  khối đa diện

  Kỹ thuật chung

  hình đa diện
  đa diện
  locally polyhedral
  đa diện cục bộ
  polyhedral angle
  góc đa diện
  polyhedral froup
  nhóm đa diện
  polyhedral game
  trò chơi đa diện
  polyhedral region
  miền đa diện
  polyhedral surface
  mặt bên của đa diện
  polyhedral vaunt
  vòm đa diện
  section of a polyhedral angle
  tiết diện của một góc đa diện
  space grid threaded polyhedral connector
  mối nối ren mạng không gian đa diện
  nhiều mặt
  polyhedral fold
  nếp gấp nhiều mặt
  polyhedral section
  mặt cắt nhiều mặt
  polyhedral shell
  vỏ nhiều mặt
  polyhedral vaunt
  vòm nhiều mặt
  sieve with polyhedral drum
  sàng dây có chống quay nhiều mặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X