• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Móng (chim ăn thịt)
  Sự tấn công bất ngờ (bằng cách bổ nhào); sự vồ, sự chụp
  to make a pounce
  bổ nhào xuống vồ, chụp
  Mực bồ hóng trộn dầu
  Phấn than

  Ngoại động từ

  Vồ chụp (cái gì)
  the tiger about to pounce (to the goat)
  con hổ sắp vồ (con dê)
  pounce on a mistake
  chộp ngay lấy sai lầm (tức là phát hiện ra sai lầm rất nhanh)
  Phết (xoa) mực bồ hóng trộn dầu (lên giấy than...)
  Rập (hình vẽ) bằng phấn than

  Nội động từ ( + .upon)

  Thình lình xông vào, tấn công thình lình, đâm bổ vào
  (nghĩa bóng) vớ ngay lấy, vồ ngay lấy, chộp ngay lấy
  to pounce upon someone's blunder
  vớ ngay lấy sai lầm của ai, chộp ngay lấy sai lầm của ai

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  bột mài mực
  phấn than

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X