• Kỹ thuật chung

    đúc khuôn bột

    Giải thích EN: A method used in plastics molding, in which polyethylene powder is melted against the heated interior of a mold. Giải thích VN: Một phương pháp dùng trong đúc khuôn nhựa, trong đó bột polyethylene được làm tan chảy nhờ vào phần trong được gia nhiệt của một khuôn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X