• /præg´mætik/

  Thông dụng

  Cách viết khác pragmatical

  Tính từ

  Thực tế, thực dụng
  (thuộc) chủ nghĩa thực dụng
  (sử học) căn cứ vào sự thật
  pragmatic history
  sử căn cứ vào sự thật
  Hay dính vào chuyện người, hay chõ mõm
  Giáo điều, võ đoán
  pragmatic sanction
  (sử học) sắc lệnh vua ban (coi (như) đạo luật)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thực dụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X