• /pri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quyền ưu tiên (đi trước, đến trước, ở trước..)
  Địa vị cao hơn, địa vị trên
  to take precedence of
  được ở trên, được ngồi trên, được ở địa vị cao hơn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  độ khẩn

  Điện tử & viễn thông

  tiền đề

  Kỹ thuật chung

  quyền ưu tiên

  Kinh tế

  quyền ưu thắng
  quyền ưu tiên
  quyền được giải quyết trước nhất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X