• /pri´kə:sə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người (vật) đến báo trước, điềm báo trước
  Tiền thân (máy móc, sáng kiến sau này còn được phát triển xa hơn nữa)
  the first telephone was the precursor of modern communications networks
  chiếc máy điện thoại đầu tiên là tiền thân của các hệ thống thống truyền thông hiện đại sau này

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chất tiền mùi vị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X