• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  nhạy cảm với áp suất

  Giải thích EN: 1. describing an adhesive that bonds most efficiently when a light pressure is applied.describing an adhesive that bonds most efficiently when a light pressure is applied. 2. describing an item, such as a label, employing this type of adhesive.describing an item, such as a label, employing this type of adhesive. Giải thích VN: 1. chỉ một chất kết dính có khả năng kết dính hiệu quả khi chịu một áp nhỏ. 2. chỉ một vật, chẳng hạn như nhãn mác, sử dụng chất kết dính này.

  Kỹ thuật chung

  nhạy áp suất

  Xây dựng

  cảm áp lực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X