• /´preʃə¸raiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác pressurise

  ngoại động từ
  Gây sức ép, gây áp lực
  Điều áp (làm điều hoà áp suất, nhiệt độ... trong máy bay...)
  a pressurized cabin
  một buồng lái được điều áp

  Chuyên ngành

  Vật lý

  làm tăng áp

  Kỹ thuật chung

  nén
  điều áp

  Giải thích EN: 1. to keep atmospheric pressure at a normal level in an enclosed space that has high or low external pressure.to keep atmospheric pressure at a normal level in an enclosed space that has high or low external pressure.2. to apply pressure to a structure.to apply pressure to a structure..

  Giải thích VN: 1. giữ cho áp suất không khí ở mức bình thường trong một không gian kín có áp suất bên ngòai cao hoặc thấp hơn áp suất ở bên trong. 2. tác động vào một kết cấu bằng áp lực.

  tăng áp

  Kinh tế

  bao gói bằng son khí
  ghép kín

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  pressure

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X