• /´mændeit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lệnh, trát
  Sự uỷ nhiệm, sự uỷ thác
  (chính trị) sự uỷ trị

  Ngoại động từ

  Đặt (một lãnh thổ) dưới sự ủy trị
  mandated territories
  các lãnh thổ ủy trị
  Ủy nhiệm, ủy thác, chỉ thị

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chỉ thị
  giấy ủy nhiệm
  giấy ủy quyền
  giấy ủy thác (tài sản)
  sự ủy nhiệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X