• /prə´dʒektə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người đặt kế hoạch, người đặt đề án
  Người đề xướng thành lập các tổ chức đầu cơ
  Máy chiếu (phim, hình); đèn pha
  a cinema projector
  máy chiếu phim
  a slide projector
  máy chiếu phim dương bản
  Súng phóng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phun [vòi phun]

  Cơ - Điện tử

  Máy chiếu, đèn chiếu

  Toán & tin

  dụng cụ chiếu, máy chiếu

  Vật lý

  máy chiếu hình

  Điện lạnh

  súng phóng

  Kỹ thuật chung

  người thiết kế
  đèn chiếu
  overhead projector (OHP)
  máy đèn chiếu
  rear projector booth
  buồng đèn chiếu hậu trường
  đèn pha
  đường chiếu
  máy chiếu
  measuring projector
  máy chiếu đo lường
  movie projector
  máy chiếu phim
  OHP (overheadprojector)
  máy chiếu qua đầu
  open-gate conditions (ofthe projector)
  những điều kiện mở cửa (của máy chiếu)
  overhead projector (OHP)
  máy chiếu qua đầu
  profile projector
  máy chiếu biên dạng
  projector head lamps
  đèn pha kiểu máy chiếu
  side projector
  máy chiếu ảnh
  side projector
  máy chiếu slide
  slide projector
  máy chiếu kính ảnh
  sound projector
  máy chiếu phim nói
  video projector
  máy chiếu hình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X