• /bu:ð/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quán, rạp, lều
  a refreshment booth
  quán giải khát
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phòng điện thoại công cộng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  buồng con
  cái chụp hút gió
  booth front opening
  lỗ vào cái chụp hút gió

  Kỹ thuật chung

  buồng
  booth for projecting machines
  buồng máy chiếu phim
  mixing booth
  buồng trộn
  motion-picture machine booth
  buồng máy chiếu phim
  noise protection booth
  buồng cách âm
  noise protection booth
  buồng chống ồn
  phone booth
  buồng điện thoại
  projecting apparatus booth
  buồng (đặt) máy chiếu
  public booth
  buồng điện thoại công cộng
  rear projector booth
  buồng đèn chiếu hậu trường
  recording booth
  buồng ghi âm
  records booth
  buồng nghe (băng) ghi âm
  sound booth
  buồng cách âm
  spray booth
  buồng phun mù
  spray booth
  buồng phun sơn
  spray booth
  buồng sơn dùng súng phun
  telephone booth
  buồng điện thoại
  telephone booth
  buồng telephone
  toll booth
  buồng thu lệ phí
  traveling spray booth
  buồng phun sơn di động
  buồng nhỏ
  cabin
  cái chụp thông gió
  booth front opening
  lỗ vào cái chụp thông gió

  Kinh tế

  gian
  phòng điện thoại công cộng
  telephone booth
  phòng điện thoại (công cộng)
  quán
  quầy
  rạp
  sạp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X