• /prəˈnaʊns/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tuyên bố, thông báo (nhất là một cách trang trọng, chính thức)
  to pronounce a patient out of danger
  tuyên bố bệnh nhân thoát khỏi hiểm nghèo
  (pháp lý) tuyên án; phát biểu (nhất là một cách trịnh trọng, chính thức)
  to pronounce a death sentence
  tuyên án tử hình
  to pronounce a curse
  nguyền rủa
  Phát âm, đọc (một từ)
  to pronounce a word
  phát âm một từ, đọc một từ

  Nội động từ

  Tỏ ý, tuyên bố
  to pronounce on a proposal
  tỏ ý về một đề nghị
  to pronounce foor (in favour of) a proposal
  tỏ ý ủng hộ một đề nghị
  to pronounce against a proposal
  tỏ ý chống lại một đề nghị


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  mumble , conceal , hide

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X