• /prə´vaizou/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều provisos, provisoes

  Điều khoản, điều qui định; điều kiện (được nhấn mạnh trong một hiệp định, hợp đồng...)
  with the proviso that...
  với điều kiện là...

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  điều quy định
  điều khoản
  proviso clause
  điều khoản bảo lưu
  điều khoản bảo lưu
  điều khoản có điều kiện
  điều khoản hạn chế
  điều khoản ngoại lệ
  điều kiện
  điều kiện (hợp đồng)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X