• /rez.əveɪ.ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hạn chế; điều kiện hạn chế
  mental reservation
  thái độ ngầm biểu lộ sự hạn chế tán thành (cái gì)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vùng đất dành riêng (của bộ lạc người Anh điêng ở Mỹ)
  Indian reservation
  vùng dành riêng cho người da đỏ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự dành trước, sự giữ trước, sự đặt chỗ trước (vé tàu..)
  a hotel reservation
  sự đặt chỗ trước ở khách sạn
  (pháp lý) sự bảo lưu
  Sự dè dặt, sự e dè (khi nói một ý kiến..)
  I support this measure without reservation
  tôi hoàn toàn ủng hộ biện pháp này (không dè dặt)
  Dải đất giữa hai làn đường xe trên xa lộ
  the central reservation
  dải phân cách ở giữa đường

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  khu đất dành riêng

  Toán & tin

  sự dữ trữ; sự bảo lưu

  Xây dựng

  khu bảo lưu

  Kỹ thuật chung

  khu bảo tồn
  dành riêng
  passenger reservation system
  hệ dành riêng cho khách
  đặt trước
  Resource Reservation Protocol (IPv6) (RR)
  Giao thức đặt trước tài nguyên (IPv6)
  rừng cấm (ở) ngoại thành
  sự dự trữ
  vật dự trữ

  Kinh tế

  chỗ (ngồi) giữ trước
  điều kiện hạn chế
  sự bảo lưu
  sự đăng ký giữ chỗ trước
  scattershot reservation
  sự đăng ký giữ chỗ trước nhất loạt
  ý kiến bảo lưu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X