• Xây dựng

  xung ra đa

  Kỹ thuật chung

  rađa xung

  Giải thích EN: A radar system in which pulses are transmitted between relatively long intervals, and an active component system receives echoes in the interval following each pulse. Giải thích VN: Một hệ rađa trong đó các xung được phát giữa các khoảng thời gian tương đối dài, và một hệ thành phần hoạt động nhận các phản xạ trong các khoảng thời gian theo sau mỗi xung.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X