• Cơ khí & công trình

  kỹ thuật chế tạo máy cóchất lượng

  Giải thích EN: A manufacturing division or department concerned with the integrity of parts and assemblies from an engineering standpoint, according to verification of design and production requirements and specifications. Giải thích VN: Một khu vực sản xuất hay phân xưởng liên quan tới tính đồng bộ của phụ tùng và việc lắp đặt từ quan điểm về cơ khí theo xác nhận của thiết kế và các yêu cầu trong sản xuất cũng như các thông số kỹ thuật.

  Kỹ thuật chung

  kỹ thuật chất lượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X