• Điện lạnh

  số lượng tử
  magnetic quantum number
  số lượng tử từ

  Kỹ thuật chung

  lượng tử số
  azimuthal quantum number
  lượng tử số phương vị
  magnetic quantum number
  lượng tử số từ
  main quantum number
  lượng tử số chính
  nuclear spin quantum number
  lượng tử số pin hạt nhân
  orbital angular momentum quantum number
  lượng tử số momen xung lượng quỹ đạo
  orbital quantum number
  lượng tử số quỹ đạo
  oscillation quantum number
  lượng tử số dao động
  principal quantum number
  lượng tử số chính
  rotational quantum number
  lượng tử số quay
  spin quantum number
  lượng tử số spin
  total angular momentum quantum number
  lượng tử số momen xung lượng toàn phần
  total magnetic quantum number
  lượng tử số từ toàn phần
  total spin quantum number
  lượng tử số spin toàn phần
  vibrational quantum number
  lượng tử số dao động

  Y học

  lượng tử số

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X