• /kɔin/

  Thông dụng

  Danh từ

  Góc tường
  Đá xây ở góc, gạch xây ở góc
  Cái chèn, cái chêm

  Ngoại động từ

  Chèn, chêm

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đá xây góc

  Giải thích EN: One of the members forming a solid exterior angle or corner of a building..

  Giải thích VN: Một trong các thành phần hình thành nên góc bên ngoài của một tòa nhà.

  đá ở góc
  đá trụ
  đá bắt góc
  góc nhà
  góc tường
  quoin stone
  viên đá ở góc tường
  rustic quoin
  đá thô ở góc tường

  Kỹ thuật chung

  cái chêm
  cái chén
  cái chèn
  cái nêm
  đá xây góc tường

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X