• /´rænsəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chuộc (một người bị bắt...)
  ransom money
  (thuộc ngữ) tiền chuộc
  Tiền chuộc
  pay ransom to the kidnappers
  trả tiền chuộc cho bọn bắt cóc
  Tiền lo lót (để được hưởng đặc quyền hoặc tha miễn làm gì)
  to hold someone to ransom
  bắt giữ ai để đòi tiền chuộc
  Đòi ai phải nhượng bộ bằng cách đe doạ

  Ngoại động từ

  Chuộc, nộp tiền chuộc (ai)
  Giữ (ai...) để đòi tiền chuộc
  Thả (ai) sau khi nhận được tiền chuộc
  Đòi tiền chuộc (ai)
  (nghĩa bóng) chuộc (tội lỗi)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X