• /'reərifaid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Loãng, kém đặc hơn bình thường (không khí)
  the rarefied air of the Andes
  không khí loãng (tức không có oxy) của dãy núi Andes
  Tinh vi và tế nhị; kiêu kỳ và riêng biệt (ý kiến..)

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  bị chảy rã

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  được làm loãng
  được pha loãng
  loãng
  rarefied gas dynamics
  động lực (học) khí loãng
  thưa

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  đã loãng đi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  commonplace

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X