• /dai´næmiks/

  Thông dụng

  Danh từ

  Động lực học
  Cường độ (âm nhạc)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  động lực học
  control-system dynamics
  động lực học hệ điều chỉnh
  fluid dynamics
  động lực học chất lỏng
  group dynamics
  động lực nhóm
  magnetohydro dynamics
  (vật lý ) từ thuỷ động lực học

  Kỹ thuật chung

  động lực học

  Giải thích VN: Môn vật lý khảo sát qua hệ giữa sự chuyển động và lực làm việc thay đổi chuyển động.

  analytical dynamics
  động lực học giải thích
  dynamics of solids
  động lực học chất rắn
  dynamics of stream
  động lực học dòng chảy
  dynamics of structure
  động lực học công trình
  fluid dynamics
  động lực học chất lỏng
  fluid dynamics
  động lực học chất lưu
  fluid dynamics
  thủy động lực học
  gas dynamics
  động lực học chất khí
  gas dynamics
  động lực học chất lỏng
  industrial dynamics
  động lực học công nghiệp
  magneto gas dynamics
  từ khí động lực học
  magnetohydro dynamics
  từ thủy động lực học
  ocean dynamics
  động lực học đại dương
  particle dynamics
  động lực (học) chất điểm
  particle dynamics
  động lực (học) hạt
  particle dynamics
  động lực học hạt
  rarefied gas dynamics
  động lực (học) khí hiếm
  rarefied gas dynamics
  động lực (học) khí loãng
  rigid-body dynamics
  động lực học vật rắn
  soil dynamics
  động lực học đất
  solar dynamics
  động lực học mặt trời
  statistical dynamics
  động lực học thống kê
  structural dynamics
  động lực học công trình
  structural dynamics
  động lực học kết cấu
  symbolic dynamics
  động lực học ký hiệu

  Kinh tế

  động lực học
  industrial dynamics
  động lực học công nghiệp

  Địa chất

  động lực học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X