• Xây dựng

  sở hữu bất động sản

  Chứng khoán

  Bất động sản

  Kỹ thuật chung

  bất động sản
  Regulations, Land use and real estate
  quy chế sử dụng đất và bất động sản

  Kinh tế

  bất động sản
  aquity REIT (realestate investment)
  quỹ ủy thác đầu tư bất động sản có góp vốn
  investment interim real estate
  đầu tư bất động sản
  real estate broker
  người quản lý bất động sản
  real estate investment trust
  công ty ủy thác đầu tư vào bất động sản
  real estate tax
  thuế bất động sản
  real-estate agency
  phòng bất động sản
  real-estate agent
  người môi giới bất động sản
  real-estate investments
  đầu tư vào bất động sản
  real-estate leasing
  nghiệp vụ cho thuê bất động sản
  real-estate mortgage
  thế chấp bất động sản
  real-estate mortgage bonds
  trái phiếu thế chấp bất động sản
  real-estate transfer tax
  thuế chuyển nhượng bất động sản
  rent on real estate
  tiền thuê bất động sản
  return on real estate
  tiền lãi từ việc buôn bán bất động sản
  return on real estate
  tiền lời, thu nhập trên bất động sản
  seizure of real estate
  sự sai áp bất động sản
  seizure of real estate
  sự tịch biên bất động sản
  nhà đất
  tài sản địa ốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X