• (đổi hướng từ Reconditioned)
  /¸ri:kən´diʃən/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tu sửa, tu bổ, xây dựng lại, chỉnh đốn lại, tân trang
  a reconditioned car
  một chiếc xe ô tô sửa mới lại
  Phục hồi (sức khoẻ)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự tu sửa lại

  Kỹ thuật chung

  làm mới lại
  phục hồi (cát làm khuôn)
  sự khôi phục
  sự tu bổ
  sửa lại
  sự xây dựng lại
  sửa chữa

  Kinh tế

  sửa chữa đổi mới (hàng hóa)
  tân trang

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X